برای تجربه بهتر ، مرورگر خود را به کروم، فایرفاکس، اوپرا یا اینترنت اکسپلولر تغییر دهید.
تقسیم بندی مخزن براساس محتوای سیال

تقسیم بندی مخزن براساس محتوای سیال

تقسیم بندی صحیح مخازن نیاز به دانش رفتار ترمودینامیکی فازهای جان مخازن و نیروهای مؤثر بر مکانیسم تولید دارد.

عموما، تقسیم بندی مخازن برای محتوای سیال بر اساس مکان نقطه ای که بیانگر فشار اولیه و دمای مخازن  است صورت می‌گیرد.

مخازن نفتی

اگر دمای مخازن کمتر از دمای بحرانی سیال مخازن باشد، مخازن به عنوان یک مخزن نفتی تقسیم بندی می شود.

با توجه به فشار اولیه مخازن (P) به دسته های کوچکتر زیر تقسیم بندی میشوند.

مخزن نفتی زیر اشباع

اگر فشار اولیه مخازن (P)، بالاتر از فشار نقطه حباب (P) محتوا ی سیال مخازن باشد، مخازن به عنوان مخازن نفتی زیراشباع طبقه بندی می شود.

در این گونه مخازن ، که از نظر گاز محلول اشباع نشده اند، پوش گاز (gas cap) وجود ندارد.

مخازن نفتی اشباع

اگر فشار اولیه مخازن برابر فشار نقطه حباب سیال مخزن باشد، مخازن به عنوان مخازن نفتی اشباع در نظر گرفته می‌شود.

مخزن با کلاهک گازی

اگر فشار اولیه مخازن ، پایین تر از فشار نقطه حباب سیال مخازن باشد، مخزن به عنوان مخازن با کلاهک گازی با مخازن دو فازی طبقه بندی می‌شود.

در این مخازن گاز محلول از نفت جدا شده و پوش گاز را در بالای ستون نفت ایجاد کند.

در اینجا لازم به ذکر است که در طی تولید و کاهش فشار، یک مخزن نفتی زیر اشباع به مرور به مخازن نفتی اشباع و مخازن با کلاهک گازی تبدیل می‌گردد.

مخازن گازی

اگر دمای مخازن بیشتر از دمای بحرانی سیال مخزن باشد، مخازن به عنوان مخازن گازی در نظر گرفته می‌شود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بالا