برای تجربه بهتر ، مرورگر خود را به کروم، فایرفاکس، اوپرا یا اینترنت اکسپلولر تغییر دهید.
شرح
قیمت : 815 دلار (قابل توافق)
نوع : فـروش
تاریخ : 1400-07-02
وضعیت : آماده تحویل
ضمانتنامه : ندارد
موقعیت : درب پتروشیمی شیمی بافت

تولیدکنندهشرکت پتروشیمی شیمی بافت

تحویل۱۴۰۰/۰۷/۱۰

تاریخ عرضه۱۴۰۰/۰۶/۳۱ – ساعت ۱۲:۱۰:۰۰

نام تجاری کالاMTBE شرکت پتروشیمی شیمی بافت در رینگ بین الملل

توضیحمطابق با اميدنامه و طبق اطلاعیه عرضه

حجم عرضه۱,۰۰۰ تُـن

حداکثر حجم عرضه۰ تن

نوع معاملهنقدی

قیمت پایهتن ۸۱۵.۰۰۰۰ دلار ( سنا – مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )

حداقل قیمت پایههر تن ۸.۱۵ دلار ( سنا – مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )

حداکثر قیمت پایههر تن ۱۶۲۱.۸۵ دلار ( سنا – مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )

شرایط پرداختتسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان تسويه نقدي وجود ندارد. واريز ۱۰% پيش پرداخت قبل از عرضه الزامي است. نرخ تسعير ارز بر اساس ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلار در سامانه نظارت ارز (سنا) متعلق به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir دو روز کاري قبل از روز عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلار در سامانه مذکور يک روز قبل از معامله جهت واريز کارمزد ها خواهد بود.

بسته بندیفله / بار پایه

بازار هدفبین الملل

حداقل قیمت مجازهر تن -۸۱۴۱۸۵.۰۰ دلار ( سنا – مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )

حداکثر قیمت مجازهر تن ۸۱۵۸۱۵.۰۰ دلار ( سنا – مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )

حداقل حجم خرید۱۰۰

حداقل حجم معامله جهت کشف قیمت۵۰

Tick۰.۰۱۰۰۰

حداکثر حجم خرید۱,۰۰۰

حداکثر حجم خرید۱,۰۰۰

ضریب حجمی۱۰۰

محل تحویلدرب کارخانه

هنگام تماس با فروشنده ، برای دریافت یک معامله خوب ، به ما مراجعه کنید.


موقعیت
دیدگاه خود را ارسال کنید

آگهـی های مشابـه
بالا